Zelda

Löp och kommande date

Zelda har nu äntligen börjat löpa och ska träffa snyggingen Armani (Solsibs Solinus Barsov). Nu hoppas vi att allt går bra och att det kommer Nevakattungar i april!